Aktualności   |    Artykuły   |    Statut   |    Mamo Bądź Przedsiębiorcza   |    Pliki do pobrania   |    Kontakt   |    Zapytania Ofertowe
Aktualności
2014-08-26

 Dnia 1 września 2014 o godzinie 11.00, 12.00 i 13.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie (sala na górze) odbędzie się spotkanie rekrutacyjne do projektu pt. Pracuję-zyskuję. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z kategorii NEET w wieku do 25 lat. Zapraszamy!

2014-08-07

 Z początkiem sierpnia Fundacja Stabilo rozpoczęła rekrutację do  kolejnego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt "Pracuję-zyskuję" obejmie wsparciem 40 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku do 25 lat z gmin Chełmno, Lisewo, Unisław, Kijewo Królewskie, Papowo biskupie, Stolno. Obok warsztatów psychologiczno-doradczych, oraz indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, uczestnicy wezmą udział w jednym z proponowanych przez Fundację szkoleń zawodowych, a także odbędą płatne staże zawodowe. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonów:    510 200 207 oraz 56 678 84 16 

2014-06-25

 W dniu 30.06.2014 o godzinie 10.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia ul. Mazwowiecka 49 A, pok. 20, odbędzie się spotkanie informacyjno -rekrutacyjne dla kobiet  zainteresowanych udziałem w projekcie Mamo - bądź przedsiębiorcza!

Zapraszamy wszystkie  Panie, które są chętne do wzięcia udziału w projekcie!

Dodatkowych informacji udziela Koordynatorka projektu Agata Broniszewska pod nr telefonu 510 200 207 lub 56 644 90 63.

O fundacji

Fundacja Stabilo powstała w 2007 roku w Toruniu. Jest organizacją inicjatyw społecznych, działąjaca według zasady „non-for-profit”. Głównym obszarem działalności Fundacji jest aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z naciskiem na pomoc osobom psychicznie chorym na chorobe afektywna dwubiegunowa i depresje oraz długotrwale bezrobotnym. Fundacja angażuje się także w działania lokalne zmierzajace do budowy aktywnego i otwartego społeczenstwa obywatelskiego. Wiekszość zadań realizowanych przez Organizacje ma miejsce na terenie województw kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Projekty
2012-10-26

Pierwszego września ruszył projekt „Akcja konsultacja!”, realizowany przez Fundację Stabilo w partnerstwie z Urzędem Miasta Torunia. Jego celem jest pogłębienie świadomości mieszkańców Grodu Kopernika w zakresie konsultacji społecznych i ich roli w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

2012-05-08

Celem projektu „Terapia Kulturą” jest rozwój kompetencji kulturalnych i artystycznych, połączony z terapią odwykową 10-orga dzieci i młodzieży z Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień. Fundacja pragnie wykorzystać elementy innowacyjnej metodologii pracy z młodzieżą uzależnioną, polegającej na potraktowaniu edukacji artystycznej jako części terapii uzależnień dzieci i młodzieży. Wszystkie działania przewidziane w projekcie mają włączać w procesy decyzyjne samych uczestników oraz polegać na współpracy na zasadach partnerskich wszystkich stron w projekcie. Celem takiego działania jest pokazanie różnych możliwości działań w ramach edukacji artystycznej, jak również wdrożenie młodych ludzi do samodecydowania o sobie, upodmiotowienie ich, co w konsekwencji ma zwiększyć poczucie wartości uczestników projektu.

2012-05-08

Celem zadania jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zapobieganie wśród młodych ludzi dysfunkcjom społecznym (alkoholizm, narkomania, przestępczość) poprzez rozwój kompetencji kulturalnych i społecznych 20 dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Starego Miasta i Bydgoskiego Przedmieścia. Poprzez zaoferowanie uczestnikom alternatywnych form wykorzystania czasu wolnego (cyklu interaktywnych warsztatów twórczych) fundacja zamierza uwrażliwić oraz zainspirować uczestników do działań twórczych, a także zachęcić do aktywnego uczestnictwa oraz współtworzenia kultury i sztuki także po zakończeniu realizacji zadania, a w konsekwencji przeciwdziałać marginalizacji i wykluczeniu społecznemu grup defaworyzowanych. Projekt dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń.

Polecamy