Aktualności   |    Artykuły   |    Statut   |    Mamo Bądź Przedsiębiorcza   |    Pliki do pobrania   |    Kontakt   |    Zapytania Ofertowe
Aktualności
2015-03-26

Informujemy, że dnia 30.03.2015 Fundacja będzie nieczynna!

2014-10-22

Informujemy, że w Warszawie tworzy się nieformalna grupa wsparcia dla osób chorujących na depresję, nerwice oraz CHAD. 

Celem grupy jest możliwość rozmowy i kontaktu z osobami, które mają podobne problemy. Na spotkaniach można podzielić się swoimi doświadczeniami, można też prosić o poradę i wsparcie, którego akurat w danym momencie ktoś z uczestników potrzebuje.

Obecnie kontakt odbywa się drogą e-mailową. Współtwórcy szukają miejsca gdzie mogliby się raz w tygodniu spotykać. Do grupy mogą dołączać zarówno kobiety jak i mężczyźni.

W planach jest, aby podczas spotkań dzielić się informacjami na temat ciekawych warsztatów/szkoleń, w których bezpłatnie można brać udział w Warszawie. W miarę jak grupa będzie się formowała, planowane są wspólne wyjścia do teatru, kina, wystawy, spacery.

Adres mailowy do kontaktu dla osób zainteresowanych dołączeniem do grupy: grupawsparciadepresja@gmail.com.

 

Pod tym adresem można przekazywać informacje dotyczące ewentualnych propozycji miejsca, gdzie spotkania mogłyby się odbywać. Aktualnie grupa ma 5 członków.

 

2014-10-07

Dnia 16 października 2014 o godzinie 13.30, 14.00 i 14.30  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie (sala na górze) odbędą się spotkania rekrutacyjne do projektu pt. Pracuję-zyskuję. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z kategorii NEET w wieku do 25 lat. Zapraszamy!

O fundacji

Fundacja Stabilo powstała w 2007 roku w Toruniu. Jest organizacją inicjatyw społecznych, działąjaca według zasady „non-for-profit”. Głównym obszarem działalności Fundacji jest aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z naciskiem na pomoc osobom psychicznie chorym na chorobe afektywna dwubiegunowa i depresje oraz długotrwale bezrobotnym. Fundacja angażuje się także w działania lokalne zmierzajace do budowy aktywnego i otwartego społeczenstwa obywatelskiego. Wiekszość zadań realizowanych przez Organizacje ma miejsce na terenie województw kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Projekty
2012-10-26

Pierwszego września ruszył projekt „Akcja konsultacja!”, realizowany przez Fundację Stabilo w partnerstwie z Urzędem Miasta Torunia. Jego celem jest pogłębienie świadomości mieszkańców Grodu Kopernika w zakresie konsultacji społecznych i ich roli w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

2012-05-08

Celem projektu „Terapia Kulturą” jest rozwój kompetencji kulturalnych i artystycznych, połączony z terapią odwykową 10-orga dzieci i młodzieży z Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień. Fundacja pragnie wykorzystać elementy innowacyjnej metodologii pracy z młodzieżą uzależnioną, polegającej na potraktowaniu edukacji artystycznej jako części terapii uzależnień dzieci i młodzieży. Wszystkie działania przewidziane w projekcie mają włączać w procesy decyzyjne samych uczestników oraz polegać na współpracy na zasadach partnerskich wszystkich stron w projekcie. Celem takiego działania jest pokazanie różnych możliwości działań w ramach edukacji artystycznej, jak również wdrożenie młodych ludzi do samodecydowania o sobie, upodmiotowienie ich, co w konsekwencji ma zwiększyć poczucie wartości uczestników projektu.

2012-05-08

Celem zadania jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zapobieganie wśród młodych ludzi dysfunkcjom społecznym (alkoholizm, narkomania, przestępczość) poprzez rozwój kompetencji kulturalnych i społecznych 20 dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Starego Miasta i Bydgoskiego Przedmieścia. Poprzez zaoferowanie uczestnikom alternatywnych form wykorzystania czasu wolnego (cyklu interaktywnych warsztatów twórczych) fundacja zamierza uwrażliwić oraz zainspirować uczestników do działań twórczych, a także zachęcić do aktywnego uczestnictwa oraz współtworzenia kultury i sztuki także po zakończeniu realizacji zadania, a w konsekwencji przeciwdziałać marginalizacji i wykluczeniu społecznemu grup defaworyzowanych. Projekt dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń.

Polecamy